חובה לקרוא לפני ביצוע כל הזמנה!
 1. בהזמנתך אתה מצהיר שקראת את כל המידע ואתה מסכים לכל התנאים.
 2. אתה מצהיר שאתה מבוגר חוקי במדינתך.
 3. Mr. Safety אינו תומך ו/או מעודד שימוש בסמים משום סוג שהוא.
 4. הבדיקות הנמכרות באתר הן לצורך מחקר בלבד.
 5. החומרים עשויים מחומרים מעכלים שונים ובהם חומצות. חובה להקפיד על ציוד מגן כמו כפפות.
 6. המנע ממגע בכל חלק בגוף.
 7. אסור לאכול ו\או לשתות את נוזלי הבדיקה.
 8. במידה והנוזל בדיקה נגע בגופך, שטוף מהר עם מים וסבון ותפנה לטיפול רפואי במידת הצורך.
 9. הרחק מהישג ידם של ילדים.
 10. אל תנשום מעל הבדיקה בעת ביצוע הבדיקה.
 11. בעת ביצוע הזמנתך אתה מסיר כל אחראיות מMr. Safety עקב שימוש לא נכון במוצר.
 12. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לספקים, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום 10 אחוז מסך ההזמנה ובגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק
 13. העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 14. זמני האספקה להם הספקים מתחייבים מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר בזירת המכירות (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א´-ה´, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימיחגים ומועדים. יחד עם זאת, הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקהוברוב המקרים גם מצליחים בכך.

 15.  המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדוארישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעותשליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי הספקים ואינם בשליטתם והנך מצהיר כי לאתהיה לך כל טענה נגד מי מהספקים עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.

 16. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

  אם אינךשבע רצון מחלק כלשהו של זירת המכירות או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
 17. השירות בזירת המכירות ניתןלשימוש כמו שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה  ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו אוהתאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

 18.  החברה  מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את זירת המכירות ואת רמת השירות בה, אךאינה מתחייבת שהשירות בזירת המכירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית , נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה אובקווי התקשורת לאתר - אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

 19. הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוטהייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעפולה בלבד.

 20. לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה, ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות של החברה, 24 שעות, 7 ימים בשבוע באמצעות הדואר האלקטרוני mrsafety98@gmail.com 
חנות זו נוצרה באמצעות 1net צור אחת משלך בחינם >
loading